2018-2019 Uzun Dönem Öğrenci Değişim Programı

Her yıl dünyada 7-8.000 civarında 16-18 yaşlarında genç bu programa katılarak dünyayı tanıma fırsatı bulmaktadır.

Bu gençlerden biri de siz olmak istemez misiniz?

Değişim Öğrencisi olarak bir yıl süre ile gittiğiniz ülkede bir aile yanında kalıp okula devam etmek, yeni bir dil, yeni bir yaşam tarzı öğrenmek, kendinizi yeniden ve daha iyi tanımak istemez misiniz?

Rotary Öğrenci Değişimin Amacı

 • Uluslararası anlayış ve iyi niyete yardımcı olmak
 • Gidilen ülkenin kültürünün ve yaşam tarzını öğrenmek, kendi kültürünü onlara anlatmak;
 • Değişik ülke insanları ile tanışıp dostlukları geliştirmek;
 • Ülkesine geri döndükten sonra çevresiyle tecrübelerini ve edindiği bilgileri paylaşmak.

 

Rotary Uzun Dönem Öğrenci Değişim Programına aday olarak seçilecek öğrencilerin Atatürk İlkelerine ve Laik Türkiye Cumhuriyetimize bağlı öğrenciler olması gerekmektedir. Bu konuda en ufak bir tereddüte düşüldüğü takdirde programın hangi aşamasında olursa olsun aday olarak belirlenen öğrenci komite kararı ile program dışı bırakılacaktır.

Doğum tarihleri 01 Ağustos 2000 – 31 Aralık 2002 dahil olan lise ve dengi okul öğrencileri programa müracaat edebileceklerdir. Yıl olarak bu sınırlar dışında kalan hiçbir aday programa kabul edilmeyecektir. Ancak gün ve ay olarak fark olan adaylar yurt dışındaki Rotary bölgelerinin kabul etmeleri koşuluyla komitemizce değerlendirmeye alınacaklardır.

ABD ve Fransa sadece doğum tarihi 01 Nisan 2001 – 31 Temmuz 2003 arasında olanları kabul etmektedir.

Aday öğrencinin ailesinin ikametgahının müracaat ettiği Rotary Kulübünün bulunduğu şehirde olması gerekmektedir.

Rotary Kulübünün adaylarını mutlaka ön mülakata almaları gerekmektedir.

Rotary Kulübünün aday gösterdiği ve ağırlayacağı öğrenciler için bir kulüp üyesini danışman olarak belirlemesi ve söz konusu rotaryenin isim, adres, telefon vs. bilgilerini müracaat formunda belirtmesi, ayrıca danışmanın müracaat formunu imzalaması gerekmektedir.

Çocuğu programa seçilen aileler, 25 Ağustos-01 Eylül 2019 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında gelecek olan bir değişim öğrencisini ağırlamaları gerekmektedir.

Formlar tamamlandıktan sonra hangi adrese gönderilmeli?

 

Rotary 2420. Bölge Federasyonu
Merkez Mah. Abidei Hürriyet Cad. Blackout İş Merkezi No:211 C Blok Kat 7
34384 Şişli-İstanbul
Telefon: 212 231 3181

 

ÖĞRENCİNİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Uzun Dönem Değişim Programına katılmak isteyen adayların ön başvuruları ile sınava katılım katkı payı olan 100 USD bağış yapması gerekmektedir. Bu bağışın yapıldığına dair makbuzun okunaklı bir kopyası ön başvuru formu ile Rotary Merkezi’ne faks, e-posta veya posta halinde ulaştırılacaktır. Bu katkı payı iade edilmeyecektir. Ayrıca toplam olarak …… USD bağış yapacaklardır. Bu miktar öğrencinin kendisine tahsis edilen ülkeye gitmemesi, programa katılmaktan vazgeçmesi durumunda iade edilmeyecektir. Programın herhangi bir aşamasında komite tarafından program dışı bırakılan öğrencinin o ana kadar yapmış olduğu bağış iade edilmeyecektir. Bağışlarını zamanında yapmayan öğrenciler program dışı kalarak yurt dışına gitme haklarını kaybedeceklerdir.

 

Bağışlar için banka hesap bilgilerimiz:

 

 

 

Hesap Adı: Rotary 2420. Bölge Federasyonu

 

USD Hesabı

TÜRKİYE İŞ BANKASI Gayrettepe Şubesi (1080)

Hesap No: 1418683 ($)

IBAN No: TR58 0006 4000 0021 080 141 8683

 

TL Hesabı

TÜRKİYE İŞ BANKASI Gayrettepe Şubesi (1080)

Hesap No: 641479 (TL)

IBAN No: TR12 0006 4000 0011 0800 641479

 

ÖĞRENCİ AĞIRLAYAN AİLELERDEN BEKLENENLER

 1. Öğrenci evinize gelir gelmez kendisi ile oturun ve dostça konuşarak evinizdeki usül ve kuralları kendisine anlatınız ( Bu hususta hazırlanan soru formunu birlikte doldurunuz ). Yemek vakitlerini, akşamları eve kaçta dönmesi gerektiğini, buzdolabından canı istediğinde istediğini alıp alamayacağını, kirlilerinin yıkanması ve ütülenmesinin nasıl olacağı, yerine göre bir bardak şarap veya bira içip içemeyeceği, vs. gibi konular hakkında öğrenciye açık bilgiler veriniz.

  Bu konular baştan halledildiği taktirde daha sonra meydana gelebilecek sorunları azaltacaktır.

 2. Telefon konuşmalarına ilişkin isteklerinizi belirtiniz. Uzun olmamakla beraber şehiriçi konuşmalarına müsaade ediniz. Milletler arası görüşmeler için müsaade vermeniz veya ödemeli şartını getirmeniz size bağlıdır. Noel ve hastalık hallerinde lütfen tolerans gösteriniz.
 3. Öğrenciye okula devamın mutlak ve kesin oluşunu, program gereği olduğunu önemle belirtiniz ve okul müdürü, danışmanı ve sizin üçlü müsaadeniz olmadan devamsızlığın kesinlikle tolere edilemeyeceğini söyleyiniz,
 4. Öğrenciye herhangi birşeye karşı allerjisi olup olmadığını, diyet uygulayıp uygulamadığını sorunuz,
 5. Öğrencinin ailesine yazarak merak etmemelerini sağlayınız,
 6. Yöresel otobüs güzergahları, posta ücretleri, tren hizmetleri hakkında bilgi veriniz.
 7. Siz ve öğrenci için Rotary Kulüpleri tarafından bir danışman tayin edilmiştir, ondan yararlanınız!
 8. Öğrencinin okula ulaşımı, ve okulda ki öğlen yemeği sizin tarafınızdan sağlanacaktır.
 9. Öğrencinin okul forması ve kitapları Rotary Kulübü tarafından alınacaktır. Danışman ile görüşerek öğrencinin okul formasını ve kitaplarını almasına yardımcı olunuz,
 10. Danışman ile görüşerek her ay Rotary Kulübü harçlığını alabilmesi için gereken düzenlemeyi yapınız,
 11. Öğrencinin beraberinde getirdiği parayı ve pasaportunu Gençlik Değişim Komitesine Uyum Kampı sırasında teslim etmesini sağlayınız,
 12. Öğrenciyi şımartmayınız. Özel misafir muamelesi göstermeyiniz. Ona ailenizin bir üyesi gibi davranıp çocuklarınızın yaptığı günlük işlere katılmasını sağlayınız,
 13. Mümkün olduğu kadar, okul müdüründen izin almak suretiyle, öğrencinin Rotary toplantılarına katılmasını sağlayınız,
 14. Bölge komitesi öğrencinin gelişinden sonra kendisine programın kurallarını anlatmak için bir uyum kampı düzenleyecektir.
 15. Öğrenci kesinlikle, Motorlu araçları kullanamaz (araba, motosiklet ect.) ve siz kullansanız bile motosiklette arkaya binemez,
 16. Nihayet öğrenciye kendi öz çocuğunuz gibi davranınız. Kendi çocuğunuz için yanlış olanın onun için de yanlış ve doğru olanın da doğru olduğunu unutmayınız.

ADAY GÖSTEREN KULÜPLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Rotary Kulüpleri kendilerine yapılan başvuruları ön mülakat sonucunda değerlendirecekler ve adaylarını bölge komitesine bildirebileceklerdir. Aday gösterilen öğrencilerin 2420. Bölge Federasyonuna yapması gereken 2.500$ bağış kulüp garantisinde olacak ve kulüplerin yönetim kurulunda karar olarak belirtilecektir.

Aday gösteren Rotary Kulüpleri adaylarının programa kabul edilmeleri sonucunda 25 Ağustos-01 Eylül 2019 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında aynı miktarda öğrenciyi ağırlayacaklardır.

Programla ilgili Rotary Değişim Programları çerçevesinde sorumlu ve yetkili olacak bir danışman belirleyeceklerdir.

Ağırlayacakları öğrencilere aylık 75 USD karşılığı cep harçlığı verecekler, okul kıyafeti ile okul kitaplarını alacaklardır.

Ağırlanan öğrenciler her ay en az 2 kez Rotary Kulübünün haftalık olağan toplantısına katılacaklardır.

KULÜP DANIŞMANININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 •  Öğrencinin ülkeye gelişinde ilk bir hafta evinizde misafir etmeye çalışınız.

  Eğer mümkün değilse, öğrenci ile işbirliği ruhunu oluşturacak sürede beraber olmaya özen gösteriniz.

 

 • Danışmanın öğrenci ile yakınlık kurması; ortaya bir sorun çıktığında samimiyet ve açıklıkla tartışılmasını sağlayacaktır, Öğrencinin ülkeye gelişinde danışman ;
 • Öğrencinin sigorta poliçelerinin düzgün olduğunu kontrol etmeli,

 

 • Vizesinin ve ikametgahının bulunduğunu kontrol etmeli (bu ikisi farklı konular olup değişik zamanlarda yenilenmeleri gerekebilir.)
 • Vizenin ve ikametgah izninin yenilenme tarihlerini hem kendiniz not alınız, hem öğrenciye not ettiriniz. Örneğin yakın yöreye yapabileceği bir gezi dönüşü öğrenci bir problemle karşılaşabilir.
 • Öğrencinin beraberinde getirdiği 300 USD acil durumlar fonunu ve pasaportunu kontrol edip, bunları Gençlik Değişim Komitesine teslim etmesini sağlayınız.Aylık cep harçlığının ödenmesi metodu ve tarihini belirleyiniz.
 • Öğrencinin salimen varışını ailesine telefon veya fax ile bildirdiğinden emin olunuz.
 • Öğrencinin bütün kaldığı süre boyunca gerek kendisini ziyaret ederek, gerekse kendisini telefonla arayarak düzenli aralıklarla temas kurunuz,
 • Zaman zaman ev sahibi aileyi ve okul müdürünü arayarak sorun olup olmadığını öğreniniz,
 • Öğrencinin durumu hakkında zaman zaman ailesine yazarak bilgi veriniz,
 • Öğrencinin, geldiği ülkedeki gençlik değişim komitesine göndermekle yükümlü olduğu aylık raporları aksatmadan göndermesini sağlayınız.
 • Gurbetteki bir öğrenci için önemli bir faktör olan doğum günü, yıldönümü gibi tarihleri not alarak zamanı geldiğinde gereği için kendisine hatırlatımz.
 • Öğrencinin zaman zaman kulüp toplantılarına ve özellikle Rotary Kulüp faaliyetlerinden olan eşli gecelere, Guvernör ziyaretlerine katılmasını sağlayınız.
 • Danışman tayin edildiğinizi öğrenir öğrenmez gelişinden önce öğrenci ve ailesiyle haberleşiniz.
 • Öğrencinin yapmak isteyeceği geziler için danışman karar vermeye yetkili değildir. Bu konuda Değişim Komitesi Başkanı mutlaka bilgilendirilmeli ve izin alınmalıdır.
 • Danışman programın kurallarını iyice öğrenmelidir ki. Öğrenci ile temasında onun kurallarına uyup uymadığından emin olabilsin,
 • Kulübün öğrencinin doğumgünü ve noelini unutmamasını sağlayınız.
 • Kesin dönüşünde fazla bagaj problemi olmaması için öğrencinin zaman zaman fazla eşyalarını ülkesine göndermesini sağlayınız.
 • Yılda en az dört defa öğrencinin uyum ve gelişmesine ilişkin raporu bölge gençlik değişim komitesine iletiniz.

 

 Bir cevap yazın